Διοργανωτές

Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στην έρευνα, στην εκπαίδευση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ψηφιακής εκπαίδευσης. Είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο. Το CARDET έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 400 ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ψηφιακές δεξιότητες, τον γραμματισμό και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Το CARDET στελεχώνει μια διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων με παγκόσμια εμπειρία δεκαετιών στην έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης και ψηφιακών δεξιοτήτων. Μέλη της ομάδας, του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλευτικού συμβουλίου, έχουν υπηρετήσει σε θέσεις υψηλού κύρους για οργανισμούς όπως η UNESCO, η Κοινοπολιτεία Μάθησης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), η Google και η Αμερικανική Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας. Το CARDET είναι μέλος του Digital Skills and Jobs Coalition και πρεσβευτής της πλατφόρμας EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) στην Κύπρο. Η ομάδα  μας, σε συνεργασία με τον EAEA, ανέπτυξε την στρατηγική της Κύπρου για την Δια βίου Μάθηση 2021-2027.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ιδρύθηκε το 1972 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και άρχισε να λειτουργεί το 1973. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι η επίσημη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι αφιερωμένο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της συνεχούς επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε όλα τα επίπεδα, την εισαγωγή πλαισίων για τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και την προώθηση οριζόντιων θεμάτων εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Επιπλέον, επενδύει στη βελτίωση του περιεχομένου και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται στα σχολεία της Κύπρου σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης (Ν. Χαραλάμπους) ιδρύθηκε το 2003. Το σκεπτικό πίσω από την ίδρυσή του είναι ότι η επιτυχία στη ζωή κάθε ανθρώπου βασίζεται στη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Όραμα του είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μας μέσω της συνεχούς ανάπτυξης του ατόμου, της οικογένειας, του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών οργανισμών, προωθώντας μια θετική προοπτική απέναντι στη ζωή και τις εργασιακές εμπειρίες, την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της απόδοσης, των κινήτρων και της συνολικής ευζωίας. Η θεωρία, οι μέθοδοι και οι πρακτικές που αξιοποιεί βασίζονται στις πιο σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές που απορρέουν από τις αρχές και τα επιστημονικά ευρήματα της Θετικής Ψυχολογίας, στα μοντέλα συνεργατικής μάθησης, στη δημιουργική και κριτική σκέψη και στην εκπαίδευση θετικών στοιχείων του χαρακτήρα και των αξιών ζωής.

Υποστηρικτές