Τοποθεσία

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Cine Studio, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας