Πρόγραμμα

Εγγραφές
8:30

Καλωσόρισμα
9:00

Δρ. Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Δρ. Χαράλαμπος Βρασίδας, Εκτελεστικός Διευθυντής CARDET

Πρόδρομος Προδρόμου, Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Ψηφιακές δεξιότητες: Πολιτικές, Προκλήσεις και Ευκαιρίες σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
9:20

Θέμις Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

Κυριάκος Κόκκινος, Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Γεώργιος Ζήσιμος, Head of Policy Advice and EU Programming Unit, European Training Foundation

Δρ. Παναγιώτης Κοσμάς, Επικεφαλής Τμήματος Εκπαίδευσης, CARDET

Διάλειμμα
11:00

Έκθεση πόστερ των οργανισμών της κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού έργου STEAMitUP

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιακές Δεξιότητες στην Κυπριακή Εκπαίδευση
11:30

Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή – Το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου,

Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

H συμβολή της Εκπαίδευσης STEM στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Δρ. Έφη Νησιφόρου, CARDET – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης:

Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ΟΕΛΜΕΚ

Παναγιώτης Λυσάνδρου, ΟΛΤΕΚ

Δρ. Μύρια Βασιλείου, ΠΟΕΔ

Γεώργιος Ζήσιμος, European Training Foundation

Δρ. Μιχαλίνος Ζεμπύλας, CARDET – Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συμπεράσματα

Γεύμα
13:30

STEAMitUP: Προκλήσεις, Προοπτικές και Εφαρμογή STEΑM στην τάξη
14:30

Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσα από την εκπαίδευση STEM: Ευρωπαϊκό έργο ATS
STEΜ, Ψηφιακά Υποστηριζόμενο Περιβάλλον Μάθησης

Δρ. Νικόλας Κανάρης, Δρ. Θεοδώρα Κακουρή, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Εργαλεία και καλές πρακτικές για την εκπαιδευτική προσέγγιση STEAM: Παρουσίαση του
έργου STEAM it UP

Δρ. Παναγιώτης Κοσμάς, Δρ. Έφη Νησιφόρου, Νικολέττα Παντέλα, CARDET

STEAM Toolkits & Apps: Ταξίδια χωρίς επιστημονικά σύνορα στον υβριδικό κόσμο μας

Δρ. Γιάννης Κωτσάνης, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Ελλάδα

Αξιοποίηση μαθημάτων STEAM στην τάξη. Η οπτική ενός εκπαιδευτικού

Αλεξία Αλεξάνδρου, Δημοτικό σχολείο Ανάγειας

Τέλος
16:30